SEYREK TURİZM BEYAN EDER

SEYREK TURİZM 1983 yılı itibari ile Personel ve öğrenci servis taşımacılığı hizmetinde,

a- insana
b- Doğaya
c- Zamana
d- Yasaya

Ölçüleri dahilinde olan sorumluluklarını yerine getirdiğinden dolayı 24 yıldır sektördeki imajını devam ettirmiştir. Bu başarının sırları;

1- Tedarikçilerinin her ay yapılan Brifingler ile eğitime

2- Araç modellerinin her yıl itibarı ile yükseltilmesi

3- TC. kanunlarının öngördüğü izin belgelerinin eksiksizliği

4- TC. kanunlarının öngördüğü sigorta belgelerinin eksiksizliği

5- TC. kanunlarının öngördüğü ekipmanlarının eksiksizliği

6- Doğa ve iklim şartlarının getireceği aksaklıklarını minimum dereceye indirilmesi

Sektörümüz dahilindeki hiçbir firma kurumumuz için;

a- Tedarikçiler hak edişlerini almamaktadır DiYEMEZ

b- iç bünye personelleri hakedişierin almamaktadır DiYEMEZ

c- Akaryakıtçıları hak edişlerini almamaktadır DiYEMEZ

d- SSK ve vergi dairesine borçları vardır DiYEMEZ

Evet bu kadarda rahat ifade edebilmek için bu formüle uymak şarttır. Çünkü araçlar aynı yakıt, aynı saatler, aynı şoförler, aynı yol.

FARK + AYRICALIK + ADALET + HİZMET + KALİTE = SEYREK TURİZM

Referanslar

Referanslarımız istenildiği taktirde bilgilerinize ek olarak sunulacaktır...


Web Tasarım: idebu
Yukarı